Yhteistyöehdot

Alta löydät kumppanuusehdot. Pyydämme sinua lukemaan nämä huolellisesti. Rekisteröitymällä kumppaniksi osoitat hyväksyväsi nämä kumppaniehdot.

Indeksi:1 artikla – Määritelmät

Artikkelit: Kaikki tuotteet, joita tarjotaan ympäristössä.
Ympäristö: Opencircuit ja muut nimeämät sovellukset Opencircuit.
Opencircuit: Yksityinen yritys Opencircuit.
Opencircuit Tavaramerkit: The Opencircuit sana- ja kuviomerkit sekä muut erottavat merkit.
Sisältö: (osa) ympäristön artikkeleiden valikoimasta, kuten tekstiä, kuvia, arvosteluja, latauksia, jotka Opencircuit tarjoaa kumppaniohjelman hyödyksi verkkosivuston kautta.
Evästeaika: Asetus Opencircuit ensimmäisen osapuolen evästeen, joka määrittää, minkä ajanjakson (ajan) eväste pysyy aktiivisena asiakkaan tietokoneella.
Ensimmäisen osapuolen eväste: Pieni (teksti)tiedosto, joka sijoitetaan Asiakkaan tietokoneelle, kun asiakas vierailee Ympäristössä Kumppanilinkin kautta ja joka sisältää kaikenlaista asiaankuuluvaa tietoa.
Asiakas: Kuka tahansa kumppanisivuston käyttäjä, joka käyttää ympäristöä kumppanilinkin kautta ja voi siten ostaa kohteita Opencircuit.
Last Cookie Counts: Periaate, jonka mukaan myynti kohdistetaan viimeiselle markkinointikanavalle, jonka kautta Asiakas on päässyt ympäristöön.
Kumppani: Kaikki kahdeksantoista (18) vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on hyväksynyt Opencircuit Yhteistyökumppaniohjelman ehdot ja on hyväksynyt Opencircuit kumppanina päästäkseen asiakkaisiin kumppanilinkkiensä kautta. tarjota ympäristölle.
Yhteistyökumppanilinkki: Sähköinen linkki yhdelle verkkosivustostamme, joka sisältää sen koodin ja jonka se asettaa julkisesti saataville tai on julkaissut Internetin kautta (erityisesti kumppanisivustolla).
Kumppanuusohjelman ehdot: nämä Kumppanuusohjelman ehdot, mukaan lukien kaikki verkkosivustolla olevat tiedot.


Artikla 2 – Rekisteröinti ja hyväksyminen

2.1.Jokainen kahdeksantoista (18) vuotta täyttänyt, jolla on kumppanisivusto, voi rekisteröityä kumppaniksi osoitteessa Opencircuit.
2.2.Rekisteröityminen a Opencircuit Kumppanuus merkitsee kumppanuusohjelman ehtojen hyväksymistä ja velvoitetta noudattaa kumppaniohjelman ehtoja.
2.3.Kumppaniksi rekisteröityäkseen Partnerin tulee:
a) täyttänyt hakemuslomakkeen täydellisesti ja totuudenmukaisesti;
b) vahvistaa, että yhteistyökumppaniohjelman ehdot on hyväksytty napsauttamalla hakulomakkeen "pyyntö"-painiketta;
c) on hyväksynyt yhteistyökumppaniksi Opencircuit.
2.4.Periaatteessa, Opencircuit ilmoittaa sinulle seitsemän (7) päivän kuluessa täysin täytetyn rekisteröintilomakkeen vastaanottamisesta, joka vahvistaa kumppaniohjelman ehtojen hyväksymisen Opencircuit hyväksyy sinut kumppaniksi.
2.5.Opencircuit voi kieltäytyä rekisteröinnistä ilmoittamatta syytä ja milloin tahansa. Jos Opencircuit kieltäytyy rekisteröinnistä, provisiota ei makseta hylkäämistä edeltävältä ajalta ja sen jälkeen.
2.6.Opencircuit kieltäytyy joka tapauksessa rekisteröinnistä, jos kumppanisivusto:
a) sillä ei ole (omaa) sisältöä;
b) hänellä on jo tili;
c) ei osoita mitään yhteyttä (tuotteessa oleviin tuotteisiin) Opencircuit;
d) kehottaa aktiivisesti lahjoittamaan tai sponsoroimaan jotakin asiaa/järjestöä;
e) sisältää lojaalisuuden tai säästöjen kaltaisen luonteen tai käteispalautusrakenteen;
f) omistaa nimen Opencircuit tai sen muunnelmia verkkotunnuksessa;
g) loukkaa tai tarjoaa mahdollisuuden loukata immateriaalioikeuksia, tavaramerkkioikeuksia tai muita Opencircuit tai joku kolmas osapuoli;
h) vahingoittaa yrityksen hyvää nimeä ja mainetta Opencircuit;
i) harjoittaa, edistää tai edistää laitonta toimintaa;
j) on luonteeltaan seksuaalista, pornografista, loukkaavaa ja/tai väkivaltaista;
k) on millään tavalla yleisen järjestyksen ja/tai moraalin vastainen;
l) syrjii rodun, sukupuolen, uskonnon ja/tai vakaumuksen perusteella; Se, onko yksi tai useampi näistä olosuhteista olemassa, on yksinomaisen harkinnan alla Opencircuit.


Artikla 3 – Käyttö

3.1.Kumppanisivusto ei saa millään tavalla antaa yleisölle vaikutelmaa, että se on sen omistuksessa Opencircuit tai sen on kehittänyt Opencircuit. Sen pitäisi myös olla yksiselitteisesti selvää Opencircuit ei hallitse kumppanuussivustoa ja on millään tavalla vastuussa siitä. Kumppani tekee selväksi, että kumppanisivuston kautta mainostettuja tuotteita ei myydä kumppanin toimesta, vaan kumppanin kautta Opencircuit.
3.2.Kumppani hankkii vain ei-yksinomaisen ei-siirrettävän oikeuden käyttää Opencircuit Merkit ja sisältö kauden aikana ja kumppaniohjelman ehtojen mukaisesti vain Opencircuit Kumppaniohjelma. Kumppani noudattaa joka tapauksessa välittömästi kaikkia mahdollisia ohjeita Opencircuit annetaan silloin tällöin. Kumppani ei tee mitään muutoksia ulkoasuun Opencircuit brändejä, sisältöä ja/tai artikkeleita eivätkä koskaan käytä tätä käyttöä harhaanjohtavalla tai hieman haitallisella tavalla Opencircuit.Kumppani myöntää, mikä:
a) kaikki immateriaalioikeudet, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen Opencircuit Merkit ja Sisältö ovat ja pysyvät yhtiön omaisuutta Opencircuit; ja
b) kaikki artikloihin liittyvät immateriaalioikeudet ovat ja pysyvät asianomaisten oikeudenhaltijoiden omaisuutta. Rajoittamatta tämän artiklan määräyksiä, kumppani kunnioittaa aina täysin immateriaalioikeuksia ja kaikkia muita yksinoikeudellisia oikeuksia. Opencircuit ja kolmannet osapuolet.
3.3.Kumppani hyväksyy tämän maksaessaan Opencircuit Air Miles voidaan lunastaa, mutta tämä ei tarkoita, että Partner voisi antaa vaikutelman, että hän on osa Air Miles -ohjelmaa.
3.4.Kumppani ei saa käyttää Opencircuit Merkit tai vastaavat merkit kumppanisivuston nimeämiseksi tai niiden määrittämiseksi avainsanoiksi mainosohjelmia varten - kuten, mutta ei rajoittuen Google Adwordsiin - hakukoneissa ja muissa online-alustoissa.
3.5.Yhteistyökumppani on velvollinen näyttämään välittömässä läheisyydessään seuraavan lausunnon: Tekijänoikeus Opencircuit OU tai © Opencircuit OU.
3.6.Kumppani käyttää Sisältöä vain tähän tarkoitukseen Opencircuit Kumppaniohjelmaan eikä tee siihen muutoksia.
3.7.Ympäristötuotteiden hinnat voivat muuttua säännöllisesti. Kumppani varmistaa, että kumppanisivustolla lueteltujen Tuotteiden hinnat/saatavuus (jos sellaisia on) päivitetään ajoittain niin, että ne ovat aina hintojen/toimitusajan mukaisia, jotka on ajoittain ilmoitettu Ympäristö.
3.8.Artiklan 8.1 mukaisesti kumppani pidättäytyy kaikista toimista tai laiminlyönneistä, jotka voivat aiheuttaa Opencircuit ja/tai kumppani toimimaan sovellettavien lakien ja määräysten vastaisesti.
3.9.Kun kumppani on hyväksytty kumppaniohjelmaan, ei ole sallittua muuttaa sen kumppanisivuston sisältöä, johon kumppani on lisännyt kumppanilinkin:
a) sillä ei ole (omaa) sisältöä;
b) ei osoita mitään yhteyttä (tuotteisiin) Opencircuit;
c) kehottaa aktiivisesti lahjoittamaan tai sponsoroimaan jotakin asiaa/järjestöä;
d) sisältää uskollisuuden tai säästöjen kaltaisen luonteen tai rahanpalautuksen;
e) omistaa nimen Opencircuit tai sen muunnelmia verkkotunnuksessa;
f) loukkaa tai tarjoaa mahdollisuuden tehdä niin immateriaalioikeuksilla, tavaramerkkioikeuksilla tai muilla oikeuksilla Opencircuit tai joku kolmas osapuoli;
g) saattaa vahingoittaa yrityksen hyvää nimeä ja mainetta Opencircuit;
h) harjoittaa, edistää tai edistää laitonta toimintaa;
i) on luonteeltaan seksuaalista, pornografista, loukkaavaa ja/tai väkivaltaista;
j) on millään tavalla yleisen järjestyksen ja/tai moraalin vastainen;
k) syrjii rodun, sukupuolen, uskonnon ja/tai vakaumuksen perusteella;
3.10.Kumppani ei saa käyttää kumppanilinkkiään muilla kuin tilillään olevilla kumppanisivustoilla.
3.11.Kumppani toimii aina kaikkien ohjeiden ja ohjeiden mukaisesti Opencircuit kumppanuuslinkin asennuksen ja/tai käytön sekä sisällön osalta.
3.12.Jos ympäristö millään tavalla – harkinnan mukaan Opencircuit – kumppanuuslinkin asennus ja/tai käyttö estävät, Opencircuit on oikeutettu estämään kumppanilinkin ja/tai kumppanitilin. .
3.13.Kumppani ei saa:
a) tilata tuotteita suoraan tai epäsuorasti kumppanilinkkinsä kautta Opencircuit vain henkilökohtaiseen käyttöön;
b) kirjan kiinteää hintaa koskevan lain yhteydessä palkita vierailijoilleen ja/tai jäsenilleen missä tahansa muodossa hollannin- ja/tai friisinkielisten kirjojen ostamisesta;
c) mainostaa ja/tai myöntää alennuksia Tuotteista, jos tämä ei ole sallittua sovellettavien lakien ja määräysten nojalla, kuten, mutta ei rajoittuen, lastenruoat ja lääkkeet;
d) Mainosta Opencircuit verkkosivustoilla, verkkosovelluksissa tai muuten, joita ei ole kirjautunut kumppanitilille;
e) Myy tai muutoin siirrä tytäryhtiösivusto(t) tilin sisällä ilmoittamatta Opencircuit;
f) yrittää siepata Ympäristössä vierailijoita millään tavalla (mukaan lukien ohjelmiston avulla, jonka Asiakas on tietoisesti tai tiedostamatta asentanut omalle tietokoneelleen) saadakseen aiheettomasti palkkion;
g) näyttää ympäristöä kumppanisivustolla iFramen/kehyksen avulla;
h) ottaa käyttöön mainosohjelmia ja/tai näyttöverkostoja, kuten Google Adwordsia, mutta ei niihin rajoittuen, hakukoneissa ja muissa online-alustoissa tarkoituksenaan lähettää vierailijat suoraan hakukoneesta ympäristöön;
i) sisällytä yksilöivä tunniste kumppanilinkkiin. Kohdassa 3.13 d tai e tarkoitetussa tilanteessa kumppanisivusto on rekisteröitävä uudelleen ja artiklaa 2 sovelletaan soveltuvin osin.
3.14.Kumppanin on aina pystyttävä antamaan näkemys toiminnastaan, joka liittyy edistämiseen Opencircuit pyynnöstä Opencircuit. Jos tätä tietoa ei voida antaa tai jos se on ristiriidassa näiden kumppaniohjelman ehtojen kanssa, Opencircuit on oikeus estää Partner-tili.
3.15.Kumppani korvaa täysin Opencircuit kaikista vahingoista ja/tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tämän artiklan yhden tai useamman velvoitteen täyttämättä jättämisestä.
3.16.klo OpencircuitEnsimmäisestä pyynnöstä kumppani poistaa ja/tai muuttaa (tietyn) sisällön välittömästi. Jos kolmas osapuoli kääntyy kumppanin puoleen tämän väitetyn oikeuksien loukkauksen vuoksi, kumppani poistaa välittömästi asiaankuuluvan sisällön ja ilmoittaa asiasta välittömästi. Opencircuit siitä. Opencircuit ei takaa Sisällön oikeellisuutta.


4 artikla – Komissio

4.1.Ilmoittautuminen mennessä Opencircuit Yhteistyökumppaniohjelman verkkosivuston kautta saaduista näyttökerroista, napsautuksista, myynnistä ja varoista on sitova Opencircuit ja kumppani.
4.2.Opencircuit mittaa asiakkaan kaikkien tuotteiden myyntiä ensimmäisen osapuolen evästeen avulla. Ensimmäisen osapuolen evästeen evästeaika on yleensä 30 päivää. Kuitenkin, Opencircuit pidättää oikeuden muuttaa evästeaikaa ja ylläpitää erilaisia evästeaikoja kumppaneilla.
4.3.Kumppani voi vaatia provisiota kaikista tuotteista, joista Asiakas on ostanut Opencircuit välittömästi kumppanuuslinkin napsautuksen jälkeen tai ensimmäisen osapuolen evästeajan sisällä, jolloin sovelletaan Last Cookie Counts -periaatetta ja Asiakkaalla on (maksu)velvollisuus näihin kohteisiin liittyen. Opencircuit, Opencircuit on tosiasiallisesti vastaanottanut kyseisen maksun ja 30 päivän vaihtoaika vastaanottamisesta on päättynyt ilman kyseisten tuotteiden vaihtoa. Yhteistyökumppanilla ei ole oikeutta palkkioon Asiakkaan yritysostotililtä osoitteessa ostamista tavaroista Opencircuit.
4.4.Jos Asiakas palauttaa Tuotteet ja/tai maksu peruutetaan jostain syystä, kumppani ei voi vaatia asianmukaista provisiota ja vireillä oleva välityspalkkio hylätään kumppaniohjelmassa tai kumppanin on maksettava palkkion palauttamiseksi. jo vastaanotettu Opencircuit.
4.5.Palkkio lasketaan tosiasiallisesti saamasta nettomyyntiarvosta Opencircuit vaihtamattomien Tavaroiden tuoteryhmäkohtaisesti (netto = ilman arvonlisäveroa ja kuljetuskustannuksia) kauden päättymisen jälkeen. Verkkosivustolla oleva välitysmalli on aina uusin versio, joka on kumppania sitova.
4.6.Provisiota ei myönnetä (joukko)tilauksista, jotka ovat peräisin yritystililtä osoitteessa Opencircuit.


5 artikla – Maksu

5.1.Palkkion maksaminen mennessä Opencircuit tai nimeämä kolmas osapuoli Opencircuit Kumppanille tapahtuu kunkin kalenterikuukauden päätyttyä tilinumeroon, jonka kumppani on ilmoittanut kumppanitilillään ja on rekisteröity sellaiseksi Opencircuit.
5.2.Alle 10,00 € (sanoin kymmenen euron) välityspalkkioita ei makseta kuukausittain. Jos provisio kuukaudessa on alle 10,00 € (sanoilla: kymmenen euroa), maksua ei suoriteta kyseisen kuukauden aikana ja välityspalkkio säästyy. Sen maksu suoritetaan siinä kuussa, jonka kokonaissumma on 10,00 € (sanoin: kymmenen euroa) tai enemmän.
5.3.Kaikki maksukulut, lukuun ottamatta hallintokuluja Opencircuit, ovat Kumppanin tilille.
5.4.Opencircuit on aina oikeutettu kuittaamaan velkansa kumppanille mistä tahansa summasta Opencircuit on vaadittava kumppanilta mistä tahansa syystä.


6 artikla – Irtisanominen Opencircuit Kumppanuus

6.1.Opencircuit on oikeus milloin tahansa – syytä ilmoittamatta – irtisanoa kumppanuus näiden kumppaniohjelman ehtojen mukaisesti sähköpostitse kahden (2) viikon varoitusajalla.
6.2.Rajoittamatta sen muita oikeuksia, Opencircuit on muun muassa oikeus irtisanoa kumppanuus näiden kumppaniohjelman ehtojen mukaisesti välittömästi sähköpostitse seuraavissa tapauksissa:
a) kumppani ei täytä kokonaan tai osittain yhtä tai useampaa kumppaniohjelman ehtojen mukaista velvoitettaan;
b) Kumppanin sivusto, in Opencircuitmielipide voi olla yleisen järjestyksen tai moraalin vastainen tai millään tavalla loukkaava;
c) Opencircuit voi kärsiä vahinkoa tavalla tai toisella;
d) kumppani toimii laittomasti kumppaniohjelman puitteissa Opencircuit ja/tai kolmannet osapuolet, kuten kirjailijat, kustantajat, tuottajat, esittäjät.
6.3.Kumppani voi milloin tahansa – syytä ilmoittamatta – irtisanoa kumppanuussuhteensa lähettämällä sähköpostin ilmoittamastaan sähköpostiosoitteesta osoitteeseen info@Opencircuit.nl
6.4.Kumppanuus näiden kumppaniohjelman ehtojen mukaisesti päättyy välittömästi ja automaattisesti seuraavissa tapauksissa:
a) Kumppani on poistanut Partner Linkin käytöstä;
b) Kumppanuusohjelma on keskeytetty mistä tahansa syystä.


7 artikla – Irtisanomisen seuraukset Opencircuit Kumppanuus

7.1.Jos kumppanuus irtisanotaan jostain syystä:
a) tehdä välittömästi olemassa oleva(t) kumppanilinkki(t) ei-aktiiviseksi;
b) Opencircuit on oikeutettu estämään kumppanin pääsyn Opencircuit;
c) kumppani ei voi (enää) vaatia provisiota, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kohdan 7.2 määräyksiä;
d) Kumppani poistaa sisällön välittömästi kumppanisivustolta;
e) Yhteistyökumppanilla ei välittömästi ole enää oikeutta käyttää Opencircuit Brändit, sisältö ja ympäristötuotteet;
f) Kumppani poistaa välittömästi Sisällön kumppanisivustoltaan ja/tai paikallisesta tietokannastaan 1 000 € (tuhatta euroa) päiväsakkoa vastaan, jos Sisältö on edelleen näkyvissä kumppanisivustolla irtisanomisesta huolimatta. .
7.2.Vain siinä tapauksessa, että kumppanuus irtisanotaan näiden kumppaniohjelman ehtojen mukaisesti artiklan 6.1, 6.3 ja/tai 9.4 mukaisesti, kumppani on edelleen oikeutettu saamaan provisiota sellaisten tuotteiden myynnistä, joiden rahat ovat tehnyt Opencircuit on vastaanotettu ennen irtisanomispäivää 4 ja 5 artiklan määräysten mukaisesti (sanotun kuitenkaan rajoittamatta sitä, että provisiota ei makseta, jos se on alle 10,00 €).
7.3.Rajoittamatta kohtien 3.15, 7.1, 7.2, 8 ja lausekkeen 9.1 soveltamista, Opencircuit ja kumppani ei ole oikeutettu minkäänlaiseen korvaukseen toiselta osapuolelta kumppanuuden irtisanomisen yhteydessä näiden kumppaniohjelman ehtojen mukaisesti, ja he luopuvat täten oikeudestaan saada (vahingon)korvausta.


8 artikla – Vastuu

8.1.Kumppani on täysin vastuussa kumppanisivuston käytöstä, kehittämisestä ja ylläpidosta, toiminnasta ja sisällöstä. Kumppani takaa, että kaikki verolainsäädännön mukaiset velvoitteet täyttyvät ja korvaa Opencircuit kaikkien tähän liittyvien vaateiden ja/tai kulujen/sakkojen/lisäarviointien osalta.
8.2Kumppani täyttää yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen rekisterinpitäjän henkilötietojen keräämisen tämän sopimuksen mukaisen toiminnan yhteydessä. Kumppani sitoutuu tämän sopimuksen mukaisissa toimissaan noudattamaan täysin kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja ja -määräyksiä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, yleinen tietosuoja-asetus ja televiestintälainsäädäntö ja korvaamaan Opencircuit kaikilta vahingoilta ja/tai kustannuksilta tässä suhteessa.
8.3Ellei kyseessä ole tahallisuus ja/tai törkeä huolimattomuus Opencircuit, Opencircuit ei ole millään tavalla vastuussa vahingoista ja/tai kustannuksista, joita Kumppanille on aiheutunut kumppanuusohjelmaan osallistumisen yhteydessä, kuten - mutta ei rajoittuen - vahingoista ja kustannuksista, jotka johtuvat ympäristön, teknisen toiminnan virheellisestä toiminnasta. epäonnistumiset jne. Jos toimivaltainen tuomioistuin julistaa tämän yleisen vastuunrajoituksen mitättömäksi, osapuolet sopivat jo nyt, että Opencircuit siinä tapauksessa on vastuussa vain välittömistä, todistettavasti aiheutuneista vahingoista/kustannuksista (pois lukien välilliset/välilliset vahingot/kulut) ja tämä vastuu tästä välittömästä vahingosta/kuluista yhteensä ei koskaan ylitä kumppanille maksettujen palkkioiden määrää. kirjoittaja Opencircuit kolmen (3) kuukauden aikana ennen vahingon/kulujen aiheuttamista.


9 artikla – Huomautukset

9.1.Kumppani ei koskaan toimi asiamiehenä tai edustajana Opencircuit eikä etenkään tee mitään sitoumuksia tai velvollisuuksia puolesta tai puolesta Opencircuit. Kumppani korvaa täysin Opencircuit kaikilta vahingoilta ja/tai kustannuksilta, jotka aiheutuvat tämän artiklan noudattamatta jättämisestä.
9.2.Kumppanilla ei ole oikeutta siirtää (osaa) kumppanuuttaan kolmannelle osapuolelle, ellei Opencircuit on antanut tähän kirjallisen luvan.
9.3.Opencircuit on oikeus muuttaa Kumppanuusohjelman ehtoja milloin tahansa. Muutetut Kumppanuusohjelman ehdot tulevat voimaan heti, kun ne julkaistaan verkkosivustolla. Jos kumppani jatkaa myöhemmin kumppaniohjelman käyttöä, se hyväksyy siten muutettuja kumppaniohjelman ehtoja ja/tai verkkosivustoa sovellettavan. Siksi on suositeltavaa tutustua kumppaniohjelman ehtoihin ja verkkosivustoon ennen kumppaniohjelman käyttöä.
9.4.Mikäli kumppani ei hyväksy kumppanuusohjelman muutettuja ehtoja, kumppanilla on oikeus irtisanoa kumppanuus 14 päivän kuluessa.
9.5.Muutostapauksissa kumppaniohjelman ehdot ja palkkiot ilmoitetaan sähköpostitse kaikille kumppaneille Opencircuit 24 tunnin sisällä.
9.6.Jos jokin näiden Kumppanuusohjelman ehtojen ehto on ristiriidassa sovellettavan lain kanssa, kyseistä ehtoa muutetaan soveltuvan lain mukaiseksi kyseisen ehdon tarkoituksen mukaisesti.


10 artikla – Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

10.1.Kumppaniohjelman ehtoja ja kumppanuutta säätelee yksinomaan Alankomaiden laki, ja riita-asiat käsitellään toimivaltaisessa hollantilaisessa tuomioistuimessa.
Webwinkelkeur Kiyoh Trustpilot Opencircuit